Pani Zuzana je slobodná matka na rodičovskej dovolenke.

Syn je veľmi šikovný, ale vyžaduje si špeciálny prístup, navštevujú aj iné špeciálne zariadenia.

Má problémy s komunikáciou a má diagnostikovaný autizmus. Detská pediatrička im odporučila, hipoterapiu a šport, ktorý sa ukazuje ako správna voľba. Kristián si aktívnym športom rozvíja nielen pohybový aparát, ale podporuje aj svoje duševné zdravie a rovnováhu. Aktívny pohyb mu perfektne umierni nadbytočnú energiu a pomáha mu aj regulovať hladinu stresu najmä počas školského roka. Pani Zuzana prosí o podporu jej syna, pretože jej príjem je nepostačujúci.

Chcete nám
pomocť pomáhať?
Viac informácií o podpore našej Nadácie nájdete tu.
Späť hore