Pani Iveta má tri maloleté deti (7,6,4). Od svojich troch rokov vyrastala a žila v detskom domove.

Po ukončení Strednej odbornej školy pracovala v zahraničí. Našla si priateľa, zamilovala sa a neskôr sa za neho aj vydala.

Zo začiatku bolo všetko krásne, dostali byt od mesta, narodili sa im deti. Po nejakej dobe manžel začal často opúšťať ich spoločnú domácnosť, venoval sa kamarátom, alkoholu a hre na automatoch. Všetky ich finančné prostriedky išli pre jeho potreby. Deti zrazu nemali čo jesť, nemali čo obliecť, chodili zanedbané. K tomu sa pridružili aj psychické a fyzické útoky. Na byte im vznikol dlh, ktorí nemali z čoho uhradiť a tak museli z bytu odísť. Pani Iveta bola zúfala, nevedela ako sa dostať z tejto situácie, koho osloviť, koho požiadať o pomoc. Centrum právnej pomoci jej pomohlo s osobným bankrotom. Okresným súdom boli maloleté deti zverené do matkinej osobnej starostlivosti. Od marca sú v Zariadení núdzového bývania, maloleté deti nastúpili na pred primárne vzdelávanie v Materskej škole. Najstarší syn od septembra nastúpi do 1. ročníka Základnej školy. Momentálne sú v zariadení núdzového bývania, kde majú všetko čo potrebujú, deti sú spokojné. Záujem zo strany otca je veľmi sporadicky. Náklady na deti sú vždy vyššie, ale pri troche skromnosti sa to snažia zvládnuť. Pani Iveta žiada o pomoc- zaplatenie denného prímestského tábora, ktoré organizuje CVČ, pretože chce aby jej deti mali aspoň trochu krajšie prázdniny plné zážitkov.

Chcete nám
pomocť pomáhať?
Viac informácií o podpore našej Nadácie nájdete tu.
Späť hore