Granty a výzvy

Granty 2022

Nadácia KSK sa zapojila v mesiaci marec do zamestnaneckého grantu Nadácie Bell, ktorá tento rok podporí aktivity zamerané na pomoc deťom v núdzi so zameraním na súčasnú situáciu na Ukrajine. Grant je schválený v mesiaci máj bude odovzdanie grantu a v mesiaci jún obdrží nadácia grant na účet.

Granty 2023

Letné tábory

 

Viac o grantovej výzve

Deti si zaslúžia leto plné dobrodružstva, priateľstva a zážitkov. Uvedomujeme si, že nie každá rodina má prostriedky na to, aby svojim deťom dopriala nezabudnuteľné prázdniny. Košický samosprávny kraj a Nadácia Košického samosprávneho kraja chcú pomôcť.

Späť hore