Granty a výzvy

Granty 2022

Nadácia KSK sa zapojila v mesiaci marec do zamestnaneckého grantu Nadácie Bell, ktorá tento rok podporí aktivity zamerané na pomoc deťom v núdzi so zameraním na súčasnú situáciu na Ukrajine. Grant je schválený v mesiaci máj bude odovzdanie grantu a v mesiaci jún obdrží nadácia grant na účet.

Späť hore