Príbehy deti

Simonka je jedináčík, toho času je v náhradnej starostlivosti babky.

Simonka je jedináčik, toho času je v náhradnej starostlivosti babky, pretože matka žije dlhodobo v Anglicku a otec Simonky

Pani Daniela zažívala zo strany svojho ex manžela psychické aj fyzické týranie.

Pani Daniela zažívala zo strany svojho ex manžela psychické aj fyzické týranie.

Pani Božena je v rozvodom konaní, zo strany svojho ex manžela zažíva psychický nátlak a citové vydieranie.

Pani Božena je v rozvodom konaní, zo strany svojho ex manžela zažíva psychický nátlak a citové vydieranie.

Pán Š. je rozvedený otec 4 maloletých detí. Dve deti má súdom zverené do starostlivosti a o ďalšie dve deti sa stará počas víkendov.

Pán Š. je rozvedený otec 4 maloletých detí. Dve deti má súdom zverené do starostlivosti a o ďalšie dve deti sa stará počas víkendov.

Pani Andrea je matkou piatich detí. Deti sú vo veku od 3 do 10.

Do centra prišli bývať z dôvodu nezvládania platenia nájmu sociálneho bytu.

Slobodná matka žije s dvoma maloletými synmi v útulku. Oskar má 7 rokov a Dávid má 4 roky.

Matka len s ťažkosťami rieši nepriaznivú finančnú situáciu.

Rodina pani Emílie obýva rodinný dom, ktorý je vlastníctve lesov, je v pomerne havarijnom stave.

Dievčatá sú veľmi šikovné a dobre sa učia. Jedno z nich má už od narodenia zdravotné problémy.

Pani Zuzana je slobodná matka na rodičovskej dovolenke.

Má problémy s komunikáciou a má diagnostikovaný autizmus.

Pani Iveta má tri maloleté deti (7,6,4). Od svojich troch rokov vyrastala a žila v detskom domove.

Zo začiatku bolo všetko krásne, dostali byt od mesta, narodili sa im deti.

Späť hore