Príbehy deti

Pani Daniela zažívala zo strany svojho ex manžela psychické aj fyzické týranie.

Pani Daniela zažívala zo strany svojho ex manžela psychické aj fyzické týranie.

Pani Božena je v rozvodom konaní, zo strany svojho ex manžela zažíva psychický nátlak a citové vydieranie.

Pani Božena je v rozvodom konaní, zo strany svojho ex manžela zažíva psychický nátlak a citové vydieranie.

Pán Š. je rozvedený otec 4 maloletých detí. Dve deti má súdom zverené do starostlivosti a o ďalšie dve deti sa stará počas víkendov.

Pán Š. je rozvedený otec 4 maloletých detí. Dve deti má súdom zverené do starostlivosti a o ďalšie dve deti sa stará počas víkendov.

Pani Andrea je matkou piatich detí. Deti sú vo veku od 3 do 10.

Do centra prišli bývať z dôvodu nezvládania platenia nájmu sociálneho bytu.

Pani Monika je rozvedená matka štyroch detí (10,9,8,8).

Chlapček je chorý, má detskú mozgovú obrnu, je nechodiaci. Jeho sestričky doma veľmi pomáhajú.

Radovan pochádza z 11 detí. Radovan a jeho súrodenci sú umiestnení v CDR v Košiciach.

Radovan je šikovný futbalista. V CDR patrí medzi najlepších chovancov. Zariadenie reprezentuje v tanci hip- hop.

Slobodná matka žije s dvoma maloletými synmi v útulku. Oskar má 7 rokov a Dávid má 4 roky.

Matka len s ťažkosťami rieši nepriaznivú finančnú situáciu.

Rodina pani Emílie obýva rodinný dom, ktorý je vlastníctve lesov, je v pomerne havarijnom stave.

Dievčatá sú veľmi šikovné a dobre sa učia. Jedno z nich má už od narodenia zdravotné problémy.

Pani Zuzana je slobodná matka na rodičovskej dovolenke.

Má problémy s komunikáciou a má diagnostikovaný autizmus.

Späť hore