Príbehy deti

Simonka je jedináčík, toho času je v náhradnej starostlivosti babky.

Simonka je jedináčik, toho času je v náhradnej starostlivosti babky, pretože matka žije dlhodobo v Anglicku a otec Simonky

Pani Daniela zažívala zo strany svojho ex manžela psychické aj fyzické týranie.

Pani Daniela zažívala zo strany svojho ex manžela psychické aj fyzické týranie.

Pani Božena je v rozvodom konaní, zo strany svojho ex manžela zažíva psychický nátlak a citové vydieranie.

Pani Božena je v rozvodom konaní, zo strany svojho ex manžela zažíva psychický nátlak a citové vydieranie.

Pán Š. je rozvedený otec 4 maloletých detí. Dve deti má súdom zverené do starostlivosti a o ďalšie dve deti sa stará počas víkendov.

Pán Š. je rozvedený otec 4 maloletých detí. Dve deti má súdom zverené do starostlivosti a o ďalšie dve deti sa stará počas víkendov.

Pani Andrea je matkou piatich detí. Deti sú vo veku od 3 do 10.

Do centra prišli bývať z dôvodu nezvládania platenia nájmu sociálneho bytu.

Pani Zuzana je slobodná matka na rodičovskej dovolenke.

Má problémy s komunikáciou a má diagnostikovaný autizmus.

Pani Iveta má tri maloleté deti (7,6,4). Od svojich troch rokov vyrastala a žila v detskom domove.

Zo začiatku bolo všetko krásne, dostali byt od mesta, narodili sa im deti.

Pani Monika je rozvedená matka štyroch detí (10,9,8,8).

Chlapček je chorý, má detskú mozgovú obrnu, je nechodiaci. Jeho sestričky doma veľmi pomáhajú.

Radovan pochádza z 11 detí. Radovan a jeho súrodenci sú umiestnení v CDR v Košiciach.

Radovan je šikovný futbalista. V CDR patrí medzi najlepších chovancov. Zariadenie reprezentuje v tanci hip- hop.

Späť hore