Pani Andrea je matkou piatich detí. Deti sú vo veku od 3 do 10.

Momentálne spolu žijú v centre pre deti a rodiny v Košiciach.

Do centra prišli bývať z dôvodu nezvládania platenia nájmu sociálneho bytu. Manžel a otec detí ich opustil, nijakým spôsobom nepodieľa na výchove detí a financovaní. Pani Andrea poberá len materskú dovolenku. Deťom by chcela dopriať nejaké voľno časové aktivity, aby mohli zmysluplnejšie tráviť čas s inými svojimi rovesníkmi.

Chcete nám
pomocť pomáhať?
Viac informácií o podpore našej Nadácie nájdete tu.
Späť hore