🇪🇺ČO SÚ TO KOHÉZNE FONDY A AKO POMÁHAJÚ MLADÝM?🇪🇺

 

Kohézne fondy sú finančné prostriedky Európskej únie, ktorých účelom je zníženie ekonomických a sociálnych rozdielov medzi regiónmi.✅👍

Nadácia Košického samosprávneho kraja už druhý rok pomôže sociálne slabším rodinám s financovaním letných táborov pre deti.

S KÝM SA V PIATOK UVIDÍME NA DNI EURÓPY? 😊

V Európskej dedinke, na Kasárenskom námestí pri Kine Úsmev v Košiciach, je pripravený nabitý program plný aktivít 🎉 pre všetky vekové kategórie. Župa pri tom nebude chýbať!

Späť hore