May 2023

YOUTHopia 4

🇪🇺ČO SÚ TO KOHÉZNE FONDY A AKO POMÁHAJÚ MLADÝM?🇪🇺

 

Kohézne fondy sú finančné prostriedky Európskej únie, ktorých účelom je zníženie ekonomických a sociálnych rozdielov medzi regiónmi.✅👍

Z kohéznych fondov sa teda realizujú projekty, ktoré by mali pomôcť zmierniť medziregionálne rozdiely a vyrovnať podmienky a možnosti uplatnenia v jednotlivých regiónoch.

 

Ako to vyzerá v praxi?

Presuňme sa do Spišskej Novej Vsi na @spst_snv. Tento región v posledných rokoch zápasí s nedostatkom odborných pracovníkov pre inteligentné technológie, programovanie, IT a robotiku. 🤖💻

Ako sa to rozhodli vyriešiť v škole? Z kohéznych fondov obnovili materiálno-technické vybavenie priestorov, aby škola doslova vychovala študentov – odborníkov.🎓🧑‍🏭

 

Čo to znamená v praxi?

🚩V Centre odborného vzdelávania a prípravy už nájdete nové obrábacie stroje s digitálnym odmeriavaním polohy a najmodernejšie CNC stroje za vyše 300 000 €.

🚩Pre vyučovanie mechatroniky a robotiky bude slúžiť programovateľný modulárny výrobný systém a priemyselný robot za viac ako 100 000 €.

🚩Oblasť metrológie skvalitní trojsúradnicový merací stroj, prístroj na meranie tvarových odchýlok a ďalšie zariadenia v hodnote 55 000 €.

🚩Elektrotechnici, ale aj žiaci ďalších študijných odborov sa môžu tešiť na laboratórium pre multimediálne vyučovanie elektrotechnických predmetov a taktiež systém pre počítačom podporované vzdelávanie a prípravu v oblasti elektrotechniky a elektroniky. 🔌

 

A toto je len jeden z mnohých pozitívnych príkladov v regióne, ako kohézne fondy EÚ pomáhajú zvýšiť konkurencieschopnosť mladých ľudí na trhu práce.✅👍

 

Chcete nám
pomocť pomáhať?
Viac informácií o podpore našej Nadácie nájdete tu.
Späť hore