Pani Daniela zažívala zo strany svojho ex manžela psychické aj fyzické týranie.

Keď mal jej syn Tomáš tri mesiace, boli nútení opustiť ich spoločnú domácnosť.

Pani Daniela sa na čas uchýlila k rodičom. Vtedy sa začalo peklo

Pani Daniela zažívala zo strany svojho ex manžela psychické aj fyzické týranie. Keď mal jej syn Tomáš tri mesiace, boli nútení opustiť ich spoločnú domácnosť. Pani Daniela sa na čas uchýlila k rodičom. Vtedy sa začalo peklo. Polícia, súdy, vyšetrovanie na kriminálke, u súdneho znalca. Útoky klasifikovali ako týranie, dokonca museli pred atakmi agresora ujsť z krajiny. Všetko na Slovensku zanechala a bojovala len o holý život a o život svojho dieťaťa. Teraz je na všetko sama a len s pomocou dobrých ľudí svoju situáciu zvláda. Ich utrpenie trvalo dlhých a ťažkých 7 rokov. Tomáš je žiakom základnej školy, venuje sa hre na klavíri a chodí aj na plavecký krúžok, chcel by sa venovať vodnému pólu. Všetky náklady sa snaží pani Daniela nejako utiahnuť, aj keď mnohokrát je to viac ako náročné. Pani Daniela pracuje v školstve a má aj rôzne mimoškolské aktivity, ale z dôvodu korona krízy boli všetky aktivity dlhodobo pozastavené a prišla o príjem, s ktorým si vedela pomôcť uhradiť synove školné a krúžky. Pani Daniela by bola vďačná ak by Tomáš opäť mohol navštevovať plavecký krúžok a ZUŠ.

Chcete nám
pomocť pomáhať?
Viac informácií o podpore našej Nadácie nájdete tu.
Späť hore