Príbehy deti

Pani Andrea je matkou piatich detí. Deti sú vo veku od 3 do 10.

Do centra prišli bývať z dôvodu nezvládania platenia nájmu sociálneho bytu.

Rodina pani Emílie obýva rodinný dom, ktorý je vlastníctve lesov, je v pomerne havarijnom stave.

Dievčatá sú veľmi šikovné a dobre sa učia. Jedno z nich má už od narodenia zdravotné problémy.

Pani Iveta má tri maloleté deti (7,6,4). Od svojich troch rokov vyrastala a žila v detskom domove.

Zo začiatku bolo všetko krásne, dostali byt od mesta, narodili sa im deti.

Späť hore